جهت دانلود انواع فرم های تخفیف شهریه بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

  1. دانلود فرم تخفیف ازدواج حین تحصیل
  2. دانلود فرم تخفیف چند دانشجویی
  3. دانلود فرم تخفیف خانواده اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد
  4. دانلود فرم تخفیف کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
  5. دانلود فرم تخفیف بیماری های خاص دانشجویان
  6. دانلود فرم تخفیف ممتازین علمی
  7. دانلود فرم تخفیف دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی
  8. دانلود فرم تخفیف سایر مواد آئین نامه (دانشجویان کم درآمد /حافظان و قاریان قرآن کریم/ برگزیدگان فرهنگی و هنری / برگزیدگان باشگاه پژوهشگران جوان)
  9. دانلود فرم تخفیف دانشجویان جامعه (ب) ایثارگران

 

تلفن رییس اداره امور دانشجویی و فرهنگی جهت هرگونه سوال :    ۶۵۴۱۲۹۱۴-۰۲۱

اطلاعیه تعطیلی دانشگاه(شماره پشتیبان ها)

http://iaumalard.daan.ir

دانشجویان گرامی :

جهت ورود به کلاسهای مجازی(دان) از سامانه های اینترنتی درسایت واحد وارد شده و یا از لینک مستقیم http://iaumalard.daan.ir استفاده نمایید.

دقت داشته باشید کد ۵۶۰ ابتدای همه کدهای دانشجویی قرار گرفته و نحوه ورود هم به این صورت هست:

نام کاربری: کد دانشجویی(کددانشجویی۵۶۰)
رمز: کد ملی