مطالب توسط روابط عمومی

دفترچه راهنمای تشکیل پرونده کارشناسی ارشد

دانشجویان عزیز ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد، ضمن تبریک به این عزیزان، خواهشمند است دفترچه راهنما را دریافت کرده، پس از مطالعه آن، فرم های مربوطه را تکمیل و طبق زمانبندی تعیین شده جهت ثبت نام، به صورت حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند. آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد دفترچه راهنمای تشکیل پرونده ارشد ۹۷