مطالب توسط bahador ghadamkheir

تعطیلی شنبه در ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶

تعطیلی شنبه در ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ قابل توجه دانشجویان، استادان، و همکاران عزیز طبق تایید هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، روزهای فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد از یکشنبه تا جمعه بوده و در روزهای شنبه دانشگاه تعطیل میباشد روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

پرسشنامه های مربوط به رصد کشوری مستندات علمی

پرسشنامه های مربوط به رصد کشوری مستندات علمی قابل توجه استادان، مدیران آموزشی، دانشجویان و دانش آموختگان گرامی به منظور رصد کشوری و تدوین راهکارهای مناسب برای موضوع “بحث و ابهامات در زمینه مستندات علمی”، لطف کنید پرسشنامه های طراحی شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تکمیل نمایید. پرسشنامه مربوط به اساتید […]