دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
ENGLISH
شرح مطلب
1395/06/31
اداره دانش آموختگان

 

 

 

مسئول امور دانش آموختگان

مهندس محمد ذاكرمنش

دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مواد

تلفن: 65412948    021

اين اداره در حوزه­ معاونت دانشجويي و فرهنگي فعال بوده و اهم وظايف آن عبارتند از :

 

1-1) صدور مدارك پايان تحصيلات دانش آموختگان

1-2) پاسخگويي به استعلام اداره­ها، سازمانها و دانشگاهها در خصوص تاييد مدارك صادره از اين واحد دانشگاهي

1-3) صدور ريزنمرات(كارنامه تحصيلي)

1-4) ارايه ريزنمرات قابل ترجمه جهت متقاضيان براي استفاده در خارج از كشور كه پس از اخذ دانشنامه و پرداخت هزينه 70000 ريال به حساب سازمان مركزي دانشگاه به شماره حساب 010446044604    نزد بانك ملي شعبه زبرجد و ارائه تصوير كارت ملي و دانشنامه امكانپذير مي­باشد.

1-5) ارسال مدارك دانشجويان بورسيه و متعهد به واحدهاي مربوطه

1-6) امور مرتبط با مفقود شدن مدارك تحصيلي و صدور مدارك المثني

 

 

 

 

 

مدارك مورد نياز جهت تكميل پرونده دانشجويان ترم آخر و دانش آموخته

2-1) تصوير تمام صفحات شناسنامه

2-2)  تصوير كارت ملي

2-3) مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه جهت آقايان  اعم از تصوير كارت پايان خدمت و حكم كارگزيني و گواهي اشتغال بكار براي شاغلين رسمي آموزش و پرورش و ارگانهاي نظامي

2-4)  مدرك پايه (مقطع كارشناسي : اصل مدرك پيش دانشگاهي)  (مقطع كارشناسي ارشد : اصل مدرك كارشناسي)

2-5) تاييديه تحصيلي و ريزنمرات مقطع پايه

2-6) 6 قطعه عكس پرسنلي (4×3 ) ترجيحاً رنگي با زمينه روشن و با رعايت شئونات اسلامي

2-7) فيشهاي واريزي به شماره حساب 0104460446004 بانك ملي بنام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

2-7-1) مقطع كارداني :  مبلغ 70.000 ريال

2-7-2) مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته :  مبلغ 150.000 ريال

2-7-3) مقطع كارشناسي ارشد :  مبلغ 170.000 ريال

 نكاتي در خصوص گواهينامه موقت

3-1) گواهينامه موقت تنها براي يكبار صادر شده و صدور مجدد و تمديد اعتبار آن امكانپذير نخواهد بود.

3-2)با توجه به اينكه گواهينامه موقت جايگزين گواهي انشايي گرديده لذا به هيچ عنوان صدور گواهي انشايي براي دانش آموختگان ميسر نبوده و گواهينامه موقت در اسرع وقت صادر مي­گردد.

3-3)گواهينامه موقت براي كليه دانش آموختگان صادر مي­گردد.

3-4)جهت اخذ مدرك نهايي (دانشنامه) ارائه گواهينامه موقت الزامي است.

3-5)براي دانش آموختگاني كه از وام صندوق رفاه استفاده كرده­اند و به صندوق مذكور بدهكار مي­باشند در ذيل مندرجات گواهينامه موقت مبلغ بدهي و نحوه بازپرداخت آن قيد خواهد شد.

3-6) پس از دريافت گواهينامه موقت فرد مي­تواند درصورت تمايل با مراجعه به امور دانش آموختگان واحد نسبت به دريافت كارنامه ممهور شده اقدام نمايد.  

 

 

مدارك لازم جهت صدور دانشنامه المثني

 

نرخ تعرفه صدور مدرك المثني برابر بخشنامه براي بار اول 1.000.000 ريال (معادل يكصد هزارتومان) و براي بار دوم 5.000.000 ريال (معادل پانصد هزارتومان) مي‌باشد. لذا با توجه به اينكه صدور مدرك المثني در صورت مفقود شدن شرايط پيچيده‌اي دارد از دانش آموختگان گرامي تقاضا مي‌شود در حفظ و نگهداري مدارك خود دقت لازم را بعمل آورند.

4-1) فرم تعهدنامه ( قابل دانلود از قسمت " فرمها ")

4-2) فرم استشهاد محلي كه حداقل به امضاي 3 نفر رسيده باشد و امضاي يك نفر در دفترخانه اسناد رسمي مورد تاييدقرار گيرد. ( قابل دانلود از قسمت " فرمها ")

4-3) نشر آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار در 3 نوبت (هر 2 هفته يكبار به هزينه شخصي متقاضي)(قابل دانلود از قسمت " فرمها ")

4-4) فيش واريزي به مبلغ 1.000.000 ريال (معادل يكصد هزارتومان) به شماره حساب 0104460446004 بانك ملي                   و براي بار دوم 5.000.000 ريال (معادل پانصد هزارتومان)

4-5)درخواست كتبي متقاضي جهت صدور مدارك

4-6) يك قطعه عكس  4 × 3  جديد پشت نويسي شده با رعايت شئونات اسلامي

4-7) تصوير كارت ملي و صفحه اول شناسنامه

4-8) يك قطعه تمبر مالياتي 10000 ريالي(قابل تهيه از بانك ملي)

 

 

شرايط صدور مدرك المثني براي مدارك آسيب ديده در حوادث

 

5-1)ارائه اصل مدرك آسيب ديده به واحد دانشگاهي كه غير قابل استفاده بودن آن به تاييد واحد برسد.

5-2) درخواست صدور مدرك المثني با ذكر علت آسيب ديدگي (دانشنامه المثني)

5-3) فيش واريزي به مبلغ 1.000.000 ريال (معادل يكصد هزارتومان) به شماره حساب 0104460446004 بانك ملي

5-4) يك قطعه عكس 4 × 3 جديد پشت نويسي شده با رعايت شئونات اسلامي

5-5) تصوير كارت ملي و صفحه اول شناسنامه

5-6) يك قطعه تمبر مالياتي 10000 ريالي(قابل تهيه از بانك ملي)

 

 

شرايط تغيير مشخصات شناسنامه­اي دانش آموخته

 

در صورتيكه مشخصات شناسنامه­اي دانش آموخته به استناد راي دادگاه و سند رسمي اداره ثبت احوال تغيير نمايد اصلاح مدرك براي دانش آموخته به شرح ذيل خواهد بود:

6-1) در صورتيكه دانشنامه براي دانش آموخته صادر نشده باشد واحد دانشگاهي مي­تواند پس از اطمينان از تغيير مشخصات شناسنامه­اي دانش آموخته، دانشنامه را بدون هيچگونه هزينه­اي با مشخصات جديد صادر و به همراه تصوير برابر اصل شده رأي دادگاه و تمام صفحات شناسنامه براي تاييد به سازمان مركزي ارسال نمايد.

6-2) در صورتيكه تغييرات شناسنامه­اي بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد دانش آموخته  مي­بايست مبلغ 1.000.000 ريال (معادل يكصد هزار تومان) بابت صدور مدرك با مشخصات جديد به شماره حساب 0104460446004 بانك ملي واريز و واحد دانشگاهي مدارك لازم را شامل دانشنامه، تمامي صفحات شناسنامه ، كارت ملي و فيش واريزي را جهت ابطال مدرك قبلي و تاييد مدرك جديد (به همراه مدارك ذيل ) به سازمان مركزي ارسال مي نمايد:

6-2-1) درخواست كتبي متقاضي جهت صدور مدارك

6-2-2) يك قطعه عكس 4 × 3  جديد پشت نويسي شده با رعايت شئونات اسلامي

6-2-3) تصوير كارت ملي وصفحه اول شناسنامه

6-2-4) يك قطعه تمبر مالياتي 10000 ريالي(قابل تهيه از بانك ملي)

 

 

شرايط و مدارك لازم جهت دريافت مدرك تحصيلي

 

دانش آموختگان مي­توانند با مراجعه به صفحه شخصي خود در سايت واحد از روند صدور مدرك تحصيلي مطلع گردند.

به استناد بند 17 بخشنامه شماره 162131/34 مورخ 89/4/31 سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، تحويل مدرك دانش آموختگي اعم از گواهينامه موقت، دانشنامه و يا ريز نمرات تنها به فرد دانش آموخته و يا كساني كه از دانش آموخته وكالت نامه رسمي به همراه داشته باشند امكان پذير است. 

7-1) گواهينامه موقت: در صورت عدم تعهد و يا نداشتن بورسيه تحصيلي با در دست داشتن اصل كارت شناسايي معتبر (شناسنامه، كارت ملي) با مراجعه به قسمت امور دانش آموختگان واحد در ساعات اداري ، دريافت گواهينامه موقت امكان پذير مي­باشد.

7-2) دانشنامه: در صورت عدم تعهد و يا نداشتن بورسيه تحصيلي با در دست داشتن اصل گواهينامه موقت و كارت شناسايي معتبر (شناسنامه، كارت ملي) با مراجعه به قسمت امور دانش آموختگان واحد در ساعات اداري ، دريافت دانشنامه امكان پذيرمي باشد.

7-3) ريزنمرات: دانش آموختگان گرامي مي­توانند در صورت عدم تعهد و يا نداشتن بورسيه تحصيلي با در دست داشتن اصل كارت شناسايي معتبر (شناسنامه و كارت ملي) با مراجعه به قسمت امور دانش آموختگان واحد در ساعات اداري جهت دريافت ريزنمرات خود اقدام نمايند.

لازم بذكر است دريافت ريز نمرات تاييد شده توسط سازمان مركزي در صورت درخواست دانش آموخته و پرداخت هزينه ميسر بوده و در صورت تمايل به دريافت كارنامه تحصيلي مي­توانيد با در دست داشتن اصل گواهينامه موقت يا دانشنامه به امور دانش آموختگان واحد مراجعه فرماييد.

محل فعلي دريافت مدارك دانش آموختگي : ساختمان فني مهندسي طبقه همكف شرقي

 

 

شرايط دريافت مدرك مشمولين

 

مشمولان نظام وظيفه طبق بخشنامه شماره 198926/43 مورخ 87/6/23 در صورت داشتن شرايط زير مي توانند جهت دريافت مدرك  مراجعه نمايند:

8-1) دارندگان كارت پايان خدمت

8-2) دارندگان كارت معافيت

8-3) گواهي صادره از نيروي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور

8-4) گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غيبت

8-5) گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع بالاتر با ذكر معافيت تحصيلي تاييد شده توسط سازمان نظام وظيفه عمومي

8-6 ) برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون مهر غيبت و داراي اعتبار

8-7) گواهي­هاي صادره از سازمان وظيفه عمومي مبني بر اينكه ذينفع حايز شرايط دريافت يكي از معافيت­ها يا كارت پايان خدمت مي­باشد.

 

 

نكات مهم

 

9-1) به استناد بند 17 بخشنامه شماره 162131/34 مورخ 89/4/31 سازمان مركزي، تحويل مدرك دانش آموختگي اعم از گواهينامه موقت، دانشنامه و يا ريزنمرات تنها به فرد دانش آموخته و يا كساني كه از دانش آموخته وكالتنامه رسمي به همراه داشته باشند امكان پذير است.

9-2) براي دريافت دانشنامه لازم است اصل گواهينامه موقت مسترد گردد.

9-3) دانش آموختگان مشمول مقطع دكتري برابر بند 4 بخشنامه شماره 198926/43 مورخ 87/6/23 در صورت ارايه گواهي اشتغال به خدمت از يگانهاي نظامي و انتظامي مدرك آنان به واحد بورسيه كننده ارسال مي­گردد.

9-4) به دانش آموختگاني كه از وام بلند مدت استفاده كرده­­اند گواهينامه موقت تحويل مي­گردد، اما تحويل دانشنامه منوط به تسويه حساب وام(اعم از وام صندوق رفاه واحد و يا وام وزارت علوم تحقيقات و فناوري) مي­باشد.

9-5) پاسخ به هرگونه استعلام تنها با ارسال تصوير مدرك ارايه شده به سازمان، ارگان و يا دانشگاه مربوطه امكانپذير مي­باشد درصورت عدم ارسال تصوير مدرك، تاييديه تحصيلي صادر نمي­گردد.

9-6) پشت نويسي عكسها باعث مخدوش شدن آنها نشود.

9-7) جهت تاييد ترجمه دانشنامه و ريزنمرات به معاونت دانشجويي و فرهنگي (اداره كل دانش آموختگان)سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس انتهاي بزرگراه شهيد ستاري - سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي - بلوك 1 طبقه اول  مراجعه نماييد.

9-8) افراد متعهد به غير از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي لازم است در زمان دانش آموختگي آدرس دقيق محل مورد نظر خود را به همراه كدپستي ارايه نمايند در صورت عدم ارايه آدرس ارسال مدارك امكان پذير نمي­باشد.

 

 

 

دانلود مدارك جهت دانش آموختگان  مقطع كارداني و كارشناسي

 

دانلود مدارك جهت دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد

 

دانلود مدارك جهت دريافت ريز نمرات تاييد شده (قابل ترجمه)

 

دانلو فرمهاي مفقودي مدرك پايان تحصيلات

 

تعداد بازدید : 1708
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملارد ميباشد.
Powered by DorsaPortal