دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
ENGLISH
شرح مطلب
1396/07/07
معرفي


 

سرپرست حوزه معاونت آموزشي و دانشجويي

 

 

 

رزومه علمي

 

پيشگفتار

يكي از موضوعاتي كه در برنامه ريزي بلند مدت ايران به عنوان يكي از محور هاي توسعه مد نظر است ، نقش آموزش عالي در چشم انداز توسعه بلند مدت جمهوري اسلامي ايران مي باشد . براساس اين چشم انداز ايران در تلاش است تا با گذر از موقعيت كنوني جامعه اي توسعه يافته متكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي ، ملي و انقلابي ، برخوردار از دانش پيشرفته ، توانا در توليد علم و فناوري باشد. ملاحظه پيشرفت هاي سريع وروزافزون درحوزه علم ودانش و فن آوري ،ضرورت بهره مندي ازهمكاري وتخصص استادان مجرب وتوانمند را دردنياي امروز بيش ازپيش نمايان مي سازد .براين اساس حوزه معاونت آموزشي و دانشجويي واحد دانشگاهي ملارد مي كوشد با جذب نيروي انساني متخصص وتلاش در جهت توانمندسازي وكارآمدي آنان،حركت به سمت تحصيلات تكميلي، تاسيس رشته هاي جديد متناسب با نيازروز جامعه،برنامه ريزي براي ارائه آموزش با كيفيت، به حد كمال رسيده و پيوسته درراستاي تحقق رسالت دانشگاه كه همانا تعليم وتربيت جواناني متعهد ومتخصص وارتقاي سطح كيفي آموزش وپرورش مشتاقان علم ودانش، خود را متعهد مي داند .

 

اهداف:

مهمترين اهداف دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملارد به شرح زيرمي باشد:

  1. ارتقاء دانشگاه به يك مركز معتبرعلمي درآموزش عالي كشور
  2. ايجاد محيط يادگيري پويا وشاداب ، فراهم نمودن زير ساخت هاي آموزشي مناسب و ارائه خدمات پشتيباني مطلوب براي دانشجويان واعضاء هيات علمي دانشگاه دربالاترين سطح ممكن
  3. ايجاد سيستم آموزش اثربخش وكارآمد،ارتقاء وبهبود فرآيندها وخدمات  درتمام سطوح ممكن
  4. فراهم نمودن دسترسي همگان به دانشگاه، براي ادامه تحصيل

 

 

ارزش هاي محوري :

  1. مروج ارزش هاي معنوي واسلامي
  2. قانونمند، منظم، مسئوليت پذير وپاسخگو
  3. دانش محور با تاكيد بر : كيفيت برتر، كارآفريني، نظريه پردازي وخلاقيت
  4.  تاثيرگذار درمجامع معتبربين المللي با تعليم وتربيت فارغ التحصيلان شايسته

 

 

شرح وظايف معاونت آموزشي :

    معاونت آموزشي واحد وظيفه برنامه ريزي،اداره وهدايت كليه امورآموزشي درمقاطع كارشناسي،تحصيلات تكميلي ونظارت برحسن اجراي مقررات وآئين نامه هاي آموزشي ،تصميم گيري درباره مسائل آموزشي، سياست گذاري واتخاذتمهيدات لازم درجهت گسترش وارتقاء كيفيت آموزشي واجراي دوره هاي آموزشي وارزيابي آنها وهمچنين امور مربوط به اعضاي هيات علمي واحد رابرعهده دارد.

 برخي از وظايف واختيارات اين معاونت به شرح زير است :

1.     ابلاغ كليه مصوبات مربوط به شوراي هيات رئيسه وهمچنين مقررات وآئين نامه هاي ابلاغي ازسوي رياست واحد به دانشكده ها وحوزه هاي ذيربط وپيگيري ونظارت برحسن اجراي آن

2.      ارائه پيشنهاد بعنوان دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت آموزش جهت طرح درشوراي هيات رئيسه براي تصويب

3.      ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رياست واحد درخصوص وظايف مربوط به دانشكده ها وحوزه هاي تحت نظر

4.      پيشنهاد افرادواجدشرايط براي تصدي سمت هاي مديريتي درحوزه معاونت به رياست واحد

5.      همكاري با ساير معاونتها جهت حسن اجراي برنامه هاي واحد

6.     همكاري اداره ونظارت برحسن اجراي كليه سياستها، مقررات وفرآيندهاي آموزش وتحصيلات تكميلي واحد،منطبق برقوانين،مصوبات،مقررات وآئين نامه هاي اجرايي مربوطه با رويكردگسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي

7.      برنامه ريزي امورآموزشي وتحصيلات تكميلي با همكاري دانشكده ها و حوزه هاي ذيربط ونظارت برحسن اجراي وظايف دانشكده ها وحوزه هاي وابسته به منظور حصول اطمينان از اجراي دقيق وبموقع برنامه ها وفعاليتهاي آموزشي هر دانشكده وارزيابي آن وارائه گزارش لازم به رياست واحد

8.      پايش وارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان واعضاي هيات علمي ومديران آموزشي حوزه هاي مختلف درهر نيمسال وانعكاس آن به رياست واحد واعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيات علمي

9.      اهتمام به برگزاري دوره هاي توانمند سازي ودانش افزايي

10.  ارزيابي وبازنگري محتواي سرفصل ها به منظور به روز رساني و كارآمدي اعضاي هيات علمي واحد، غنا بخشي وارزش مداري

11.  بررسي وپايش مستمر وضعيت آموزشي واحد واحصاء نقاط قوت، ضعف، تهديدات و فرصتهاي آموزشي

12. تهيه وتنظيم سياستها، خط مشي ها وچشم انداز آموزشي واحد وپيگيري مراحل تصويب،ابلاغ، اجرا وروزآمدسازي آنها

13.  گسترش كيفي وكمي فعاليتهاي آموزشي، تهيه وپيشنهاد برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت وبلند مدت آموزشي واحد با همكاري كليه دانشكده هاوحوزه هاي ذيربط وپيگيري وهدايت مستمر امور مربوط به تصويب ،اجرا واصلاح آنها

14. برنامه ريزي به منظور ارتقا وبهبود مستمر خدمات آموزشي واحد درسطح دانشكده ها و مراكز آموزشي

15.  برنامه ريزي؛ ضابطه گذاري ونظارت برنحوه بورسيه شدن اعضاي هيات علمي وفراهم نمودن تسهيلات آموزشي لازم

16.  طراحي واستقرار نظام ارزيابي راهبردي وتنظيم وتدوين شاخص هاي ارزيابي آموزشي واحد

17.  تهيه وارائه گزارشهاي رسمي درهرنيمسال از وضعيت آموزشي واحد به تفكيك موضوع،رشته، دانشكده، حوزه ونظاير آن جهت ارائه به رياست واحد

18. سازماندهي واستقرار نظامهاي سنجش وارزيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي ودانشجويان وبرنامه ريزي به منظور رفع كاستيها ونواقص از طريق دانشكده ها وحوزه هاي عملياتي واحد

19.  ظرفيت سنجي درخصوص پذيرش تعداد دانشجويان جديد واعلام بموقع آن به مركز آزمون

20.  هماهنگي براي انجام امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف واضافه، دريافت وثبت نمرات دردانشكده ها

21.  انجام امورمربوط به مهماني، ترك تحصيل وتمديد سنوات دانشجويان

22. تشكيل كميته هاي ترفيع، ارتقا وانتظامي اعضاي هيات علمي واحد

23.  تشكيل كميسيون موارد خاص آموزشي واحد

24.  طراحي فرايند صحيح پذيرش اعضاي هيات علمي

25. هماهنگي به منظوربرگزاري امتحانات واحد

26.  برنامه ريزي متون ومحتواهاي آموزشي واحد

27. انجام ساير امورمحوله ازسوي رياست واحد

28. بررسي ومكاتبه درخصوص دانشجوياني كه داراي مدرك پايه معادلرمي باشند و مكاتبه به سازمان مركزي

29. تشكيل شوراي آموزشي

30. مكاتبه با منطقه وسازمان مركزي دانشگاه درخصوص دانشجويان مشروطي واخراجي واخذ مجوزهاي لازم

31. اقدام درخصوص نمره ورتبه دانشجويان انتقالي وروديهاي قديم واصلاح مشخصات باهماهنگي مركز آزمون

32. اقدام درخصوص دانشجويان اتباع خارجي وهماهنگي با امور بين الملل دانشگاه واستانداردهاي مربوطه

33.  صدورگواهي اشتغال وخروجي ازكشوربراي دانشجويان مشمول

34.  استعلام ريزنمرات ومدارك پايه دانشجويان

35. پاسخ به استعلام كليه موسسات وارگانها درخصوص دانشجويان

 

تعداد بازدید : 10060
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.5 تعداد کل امتیازها:4
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملارد ميباشد.
Powered by DorsaPortal