شرایط و مدارک لازم وام بلند مدت وزارت علوم

شرایط وام گیرنده:

        سنوات تحصیلی نباید بیش از سقف مجاز باشد.

جدول سنوات مجاز و تعداد دفعات مجاز استفاده از وام

کارشناسی ارشد

حداکثر ۴ نیمسال           تا ترم ۴

۳ بار

کارشناسی

حداکثر ۸ نیمسال            ”      ۸

۶ بار

کاردانی

حداکثر۴ نیمسال           ”     ۴

۳ بار

         چنانچه دانشجو در مقاطع قبلی از وام بلندمدت وزارت علوم استفاده نموده، باید دفترچه اقساط وام مقطع قبلی خود را گرفته باشد و تا امروز اقساط خود را پرداخت نموده باشد. ) نباید قسط عقب افتاده داشته باشد (

تذکر : وام مذکور پس از تامین اعتبار و تائید از طرف وزارت علوم به حساب شهریه دانشجو منظور خواهد گردیدلذا تکمیل و تحویل فرم به منزله اخذ وام­نمی­باشد و دانشجو ملزم به پرداخت شهریه خود می­باشد.

زمانبندی تحویل فرم وام به صندوق رفاه دانشجویان

دانشجویان کارشناسی ورودیهای سال۹۲به بعد

از تاریخ ۹۵/۰۵/۱۶ لغایت ۹۵/۰۵/۲۸

دانشجویان کارشناس  ورودیهای سال۹۴ به بعد

از تاریخ ۹۵/۰۵/۱۶ لغایت ۹۵/۰۵/۲۸

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای سال ۹۳ به بعد

از تاریخ ۹۵/۰۵/۱۶ لغایت ۹۵/۰۵/۲۸

 

مبلغ و میزان تضمین وام میان مدت

نوع وام

مبلغ وام

مبلغ چک تضمین

مدت بازپرداخت

رشته های علوم انسانی

۷،۰۰۰،۰۰۰

۸،۵۰۰،۰۰۰

ده ماهه و از زمان دریافت وام و بصورت اقساط می باشد ضمناً باقی مانده وام باید قبل از دفاع یکجا تسویه شود.

رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه )مقطغ کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۲،۰۰۰،۰۰۰

مقاطع کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

۱۵،۰۰۰،۰۰۰

۱۸،۰۰۰،۰۰۰

 

 

جدول مبلغ وام و چک ضمانت وام کوتاه مدت

رشته تحصیلی

مبلغ وام

مبلغ چک تصمین

مدت بازپرداخت

مقطع کارشناسی رشته علوم انسانی

۵،۰۰۰،۰۰۰

۸،۰۰۰،۰۰۰

در سه قسط حداکثر تاقبل از دریافت مجوز امتحانات و به صورت اینترنتی خواهد بود در صورت انصراف و یا اخراج باید وام یکجا واریزی و تسویه حساب گردد

مقطع کاردانی

۴۰۰۰،۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

مقطع کارشناسی رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه

۷،۰۰۰،۰۰۰

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

مقطع کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

۹،۰۰۰،۰۰۰

۱۵،۰۰۰،۰۰۰

مقطع کارشناسی ناپیوسته

۷۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

 

           مدارک مورد نیاز برای افرادی که اولین بار در واحد ملارد استفاده می­نمایند:

–         مراجعه به سایت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس  www.swf.ir : قسمت پورتال دانشجویی – ثبت نام دانشجویان فاقد پرونده در صندوق رفاه، ثبت نام نموده و سپس مدارک ذیل را کامل و به صندوق رفاه واحد تحویل نمایند.

۱- پرینت و تکمیل فرم ۲۰ و۲۱ و ۲۲

۲- اصل تعهدنامه محضری ( به اندازه  ) به همراه دو برگ کپی  ( آدرس متعهد، ضامن و دفترخانه باید کامل و خوانا باشد)

۳- کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن.

۴- آخرین حکم ( استخدامی ) ضامن.

– تذکر ( ضامن باید کارمند رسمی دولتی باشد )-( شرایط ضامن پیوست ۲۳)

۵- آخرین فیش حقوقی ضامن

۶- کارنامه کل دانشجو و کپی کارت دانشجویی

۷- اسکن کارت دانشجویی، کارت ملی ( پشت و رو در یک صفحه )، شناسنامه و سند تعهد در لوح فشرده با حجم کمتر از ۲۰۰.۰۰۰ بایت و فرمت jpg برای هر فایل

           افرادی که قبلا از وام بلند مدت استفاده نموده اند:

          – فقط باید با مراجعه به سایت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس: www.swf.ir – قسمت پورتال دانشجویی و طریق از گزینه <<درخواست وام>> تقاضای خود را ثبت نمایند(نام کاربری و پسورد کد ملی با خط فاصله می باشد)

        –       تذکر مهم:دانشجویانی که در سال های قبل ضامن بازنشسته معرفی کرده اند ارائه گواهی کسر از حقوق در زمان فارغ التحصیلی الزامی است.

          شرایط باز پرداخت اقساط وام بلند مدت وزارت علوم

        ۱ – پرداخت ۱۰% از کل دریافتی قبل از دفاع پایان نامه جهت صدور دفترچه اقساط الزامی است.

        ۲ – باقیمانده بدهی به صورت اقساط طولانی مدت با کارمزد ۴% با توجه به مبلغ بدهی- جریمه دیرکرد اقساط ۱۲% می باشد.

       ۳ –  زمان شروع بازپرداخت اقساط باقیمانده وام برای  آقایان مشمول ۳۳ ماه بعد از تاریخ فارغ التحصیل، و برای بقیه افراد ۹ ماه بعد از فارغ التحصیلی.

 

 

صندوق رفاه دانشجویان

وام تامین شهریه