۵.اداره نقل و انتقالات دانشجویی

  • شرح وظایف مسول سایت
  • نقل و انقالات

۶.اداره رفاه دانشجویی

  • تخفیف شهریه
  • کانون فارغ التحصیلان
  • کانون های دانشجویی هلال احمر
  • فعالیت های فوق برنامه

۷.مشاوره و راهنمایی

  • سازمان تشکیلات
  • مشاوره در یک نگاه
  • اهداف مرکز مشاوره دانشجویی
  • وظایف مرکز مشاوره دانشجویی
  • تماس با مرکز مشاوره
  • معرف مراکز و دفاتر مشاوره

۸.کمیته انضباطی

  • مقدمه
  • آیین نامه انضباطی
  • تنبیه هات
  • تخلفات

۱.معاونت دانشجویی

۲.دفتر خدمات دانشجویی

  • اداره تغذیه
  • اداره تربیت بدنی

۳.اداره کل فارغ التحصیلان

  • فرآیند امور فارغ التحصیلان
  • مدارک فارغ التحصیلی
  • مواد استعلام
  • اداره فارغ التحصیلان دانشجویان دوره کارشناسی
  • اداره فارغ التحصیلان دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی
  • بایگانی امور فارغ التحصیلان

۴.اداره نظام وظیفه و امور مشمولین

  • اهم وظایف اداره مشمولین
  • تذکر مهم نظام وظیفه
  • سنوات تحصیلی
  • آیین نامه خروج از کشور
  • بخشنامه ها

ساختار حوزه معاونت آموزشی