معاونت آموزشی و دانشجویی 
دفترچه راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷
دفترچه راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری و دوره بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته سال ۱۳۹۷

next line

 معاونت آموزشی و دانشجویی 
فرم تقاضای دانشجویی
فرم مفقودی کارت دانشجویی
فرم پیش نویس ارایه دروس – ویژه مدیران گروه
بخشنامه نقل و انتقالات دانشجویان
برنامه پیشنهادی اساتید جهت تدریس در ترم آتی
فرم کارآموزی

next

 معاونت آموزشی و دانشجویی 
بخش نامه در خصوص ماموریت/انتقال اعضای هیت علمی

next

بخشنامه جدید شهریه
وام کوتاه مدت

next

 حوزه پژوهش 
مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم پیشنهاد تحقیق (پروپوزال) پایان‏ نامه‌ی کارشناسی ارشد
فرم پیشنهاد موضوع جهت شورای گروه
سقف مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها توسط اساتید
فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
فرم تسویه حساب مالی و وضعیت تحصیلی
بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی
بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها
بخشنامه مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترا
بخشنامه نگارش دورو در پایان نامه ها
فرم ” ب ” پایان نامه
بخشنامه صدور کد برای پایان نامه دانشجویان مهمان
فرم تاییدیه اصلاحات پایان نامه
فرم تعهد ارایه مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم انصراف از ارایه مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد
صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم ارزشیابی داور از پایان نامه کارشناسی ارشد
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم تعیین ارزش مقاله مستخرج از پایان نامه
شیوه تنظیم مقالات مستخرج از پایان نامه کارنامه ارشد
آموزش صفحه آرایی کتاب و پایان نامه
مراحل تصویب پروپوزال و دقاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم تاییدیه شرکت دانشجو در ۳ جلسه دفاع مخصوص دانشجویان ارشد

next

 حوزه پژوهش 
فرم صفر طرح پژوهشی
فرم عضویت در انجمن های علمی
فرم پیشنهاد اولیه طرح کسب و کار دانش بنیان
شیوه نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد
فرم الف – طرح پژوهشی
فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی – اردیبهشت ۹۴
فهرست مجلات نامعتبر – اسفند ۹۳
فهرست نشریات معتبر مورد تایید وزارت علوم اردیبهشت ۹۳
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکتهای دانش بنیان
دریافت فهرست وب سایت های جعلی
تفاهم نامه همکاری با جهاددانشگاهی جهت تجاری سازی…
استفاده از تسهیلات بانک پاسارگاد در تاسیس شرکتهای دانش بنیان
اعطای پژوهانه به اساتید
شرکت در کنفرانس های داخلی
شیوه نامه انجام فعالیتهای اقتصادی در دانشگاه
شرکت در کنفرانس های خارجی
درخواست گواهی کسر اقساط
فهرست نشریات نامعتبر شهریور ۹۴
آخرین متمم بخشنامه تشویق مقالات ۹۴۰۴۰۸
فرم تقاضای تشویق مقالات
فرم تعهدنامه تولیدات علمی ( ارایه مقاله )
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی-پژوهشی
فرم پیشنهاد عناوین پژوهشی جهت اعضای هیات علمی دانشگاه

next

 حوزه پژوهش 
موضوعات مرتبط با آسیب های اجتماعی شهرستان ملارد برای انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد

next

حوزه پژوهش 
تحصیلات تکمیلی
فرم های پژوهشی
اخبار پژوهش
بخشنامه های تحصیلات تکمیلی

next

 حوزه پژوهش 
سقف مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها توسط اساتید
بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی
بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها
بخشنامه مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترا
بخشنامه نگارش دورو در پایان نامه ها
بخشنامه صدور کد برای پایان نامه دانشجویان مهمان
شیوه نامه تشویق مقالات

next

 حوزه پژوهش 
موضوعات مرتبط با آسیب های اجتماعی شهرستان ملارد برای انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد

daftar farhang

فرم تقاضای دانشجویی
فرم مفقودی کارت دانشجویی

 

فرم پیش نویس ارایه دروس – ویژه مدیران گروه
بخشنامه نقل و انتقالات دانشجویان
برنامه پیشنهادی اساتید جهت تدریس در ترم آتی

kargozini heyat elmi

فرم ۲۰ و ۲۱ هیات علمی
فرم درخواست حق التدریس
فرم ۱ هیات علمی
بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی
تعهدنامه استخدام
قرارداد حق التدریس
شیوه نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی