• کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

  گرایش هوش مصنوعی

 • کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات

  گرایش تجارت الکترونیکی

 • کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر

  گرایش نرم افزار

 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

  گرایش نرم افزار

مدیر گروه: دکتر رامین کریمی

پست الکترونیک: rakarimi@yahoo.com

کارشناس گروه: سرکار خانم علیپور

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۱۸ داخلی ۱۰۳۳