• کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

  گرایش هوش مصنوعی

 • کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات

  گرایش تجارت الکترونیکی

 • کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر

  گرایش نرم افزار

 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

  گرایش نرم افزار

مدیر گروه: دکتر علی سلیمانی

پست الکترونیک: a.soleimani.uni@aol.com

کارشناس گروه: سرکار خانم علیپور

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۱۸ داخلی ۱۰۳۳