اطلاعات تماس با دانشگاه آزاد واحد ملارد

آدرس: تهران، ملارد، بلوار رسول اکرم(ص)، بلوار شهید مرشدی


کد پستی: ۵۳۱۷۴-۳۱۶۹۱


فکس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۷۲