اطلاعات تماس با دانشگاه آزاد واحد ملارد

آدرس: تهران، ملارد، بلوار رسول اکرم(ص)، بلوار شهید مرشدی

کد پستی: ۵۳۱۷۴-۳۱۶۹۱

فکس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۷۲

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۰۰