این واحد با تصویب هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در اسفند ۱۳۹۰ از مرکز آموزشی به واحد دانشگاهی ارتقاء پیدا کرد. قبل از آن نیز به مدت ۳سال با عنوان مرکز ملارد زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس فعال بوده است.
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد دارای دو ساختمان آموزشی شامل فضایی به اندازه ۵۰۰۰ متر مربع و تعداد بیش از ۴۵ کلاس درس و بیش از ۳۵ اتاق اداری در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار بنا شده است.
 و اینک در این زمان کوتاه با رشدی چشمگیر از نظر فیزیکی و علمی گام در مسیر پیشرفت هرچه بیشتر نهاده است.