نوع فعالیت

میزان تخفیف

رتبه اول تا سوم در جشنواره‌های رسمی کشور

۲۰%

چاپ مقاله در مجلات دارای رتبه علمی پژوهشی یا ISI  یا ISC

۲۰%

تألیف  کتاب

۲۰%

ثبت اختراع دارای تأییدیه علمی از مراکز مورد تائید باشگاه

۲۰%

ترجمه کتاب

۱۵%

مجری طرح پژوهشی در سال اختتام

۱۵%

ارائه مقاله در همایش ها و کنفرانسهای معتبر علمی

۱۰%

عضویت در استعداد درخشان

۱۰%

همکار طرح پژوهشی پایان یافته در سال اختتام

۵%

   جدول مربوط به نحوه محاسبه میزان تخفیف شهریه مربوط به ماده ۳ آئین‌نامه تسهیلات:
 *محاسبه تخفیف شهریه می‌تواند بر اساس ۱ یا مجموع بیش از ۱ مورد از موضوعات جدول فوق باشد
لیکن رعایت سقف ۲۰% برای اعضای عادی و ۳۰ درصد برای اعضای ا.د.ب الزامیست.
اطلاعیه
اعضای ادب برای هر نیمسال تحصیلی می‌توانند تا ۳۰ درصد تخفیف شهریه کل استفاده نمایند
جهت مشاهده برنامه راهبردی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کلیک نمایید:
باشگاه پژوهشگران جوان واحد ملارد بزودی مسابقه قرآنی برگزار می کند:
سوالات مورد نظر به ایمیل اعضای باشگاه ارسال خواهد شد به دو نفر از اعضای محترم جوایزی اهدا می گردد
جهت اطلاع از زمان و مکان تمامی کنگره های علمی پژوهشی به پایگاه اطلاع رسانی زیر مراجعه نمایید.
اعضای محترم باشگاه، برای دریافت تسهیلات مقالات مجلات Online ISI & ISC لازم است پرینت از صفحه آرشیو مجله و نیز تاییدیه مجله از وبسایت های زیر تهیه و ضمیمه مقالات گردد:
مقالات ISI:

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl

مقالات ISC:

نحوه درج نام باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد در مقالات فارسی و انگلیسی:
مقالات انگلیسی:
Young Researcher Ad Elite Club, Malard Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran
مقالات فارسی:
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
اعضای عادی برای هر سال تحصیلی یک بار می‌توانند تا ۲۰ درصد از تخفیف شهریه استفاده کنند.