این اداره در حوزه­ معاونت آمورشی فعال بوده و اهم وظایف آن عبارتند از:

۱-۱) صدور مدارک پایان تحصیلات دانش آموختگان

۱-۲) پاسخگویی به استعلام اداره­ها، سازمانها و دانشگاهها در خصوص تایید مدارک صادره از این واحد دانشگاهی

۱-۳) صدور ریزنمرات(کارنامه تحصیلی)

۱-۴) ارایه ریزنمرات قابل ترجمه جهت متقاضیان برای استفاده در خارج از کشور که پس از اخذ دانشنامه و پرداخت هزینه ۵۰۰۰۰۰ ریال به حساب سازمان مرکزی دانشگاه به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۴ نزد بانک ملی شعبه زبرجد و ارائه تصویر کارت ملی و دانشنامه امکانپذیر می­باشد.

۱-۵) ارسال مدارک دانشجویان بورسیه و متعهد به واحدهای مربوطه

۱-۶) امور مرتبط با مفقود شدن مدارک تحصیلی و صدور مدارک المثنی

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده دانشجویان ترم آخر و دانش آموخته

۲) دانلود فایل مدارک مرتبط با مقطع تحصیلی در پیوست پایین صفحه و تکمیل و تحویل به گروه آموزشی

۲-۱) تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

۲-۲) ۲ قطعه تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی(قابل تهیه از بانک ملی)

۲-۳) مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه جهت آقایان اعم از تصویر کارت پایان خدمت و حکم کارگزینی و گواهی اشتغال بکار برای شاغلین رسمی آموزش و پرورش و ارگانهای نظامی

۲-۴) مدرک پایه (مقطع کارشناسی : اصل مدرک پیش دانشگاهی) (مقطع کارشناسی ارشد : اصل مدرک کارشناسی)

۲-۵) تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع پایه

۲-۶) ۴ قطعه عکس پرسنلی (۴×۳ ) ترجیحاً رنگی با زمینه روشن و با رعایت شئونات اسلامی

۲-۷) ثبت درخواست صدور مدرک فارغ التحصیلی و واریز فیش اینترنتی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال در سیستم آموزشیار توسط دانشجو

۲-۷-۱) مقطع کاردانی : مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال

۲-۷-۲) مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته : مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال

۲-۷-۳) مقطع کارشناسی ارشد : مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال

نکاتی در خصوص گواهینامه موقت

۳-۱) گواهینامه موقت تنها برای یکبار صادر شده و صدور مجدد و تمدید اعتبار آن امکانپذیر نخواهد بود.

۳-۲)با توجه به اینکه گواهینامه موقت جایگزین گواهی انشایی گردیده لذا به هیچ عنوان صدور گواهی انشایی برای دانش آموختگان میسر نبوده و گواهینامه موقت در اسرع وقت صادر می­گردد.

۳-۳)گواهینامه موقت برای کلیه دانش آموختگان صادر می­گردد.

۳-۴)جهت اخذ مدرک نهایی (دانشنامه) ارائه گواهینامه موقت الزامی است.

۳-۵)برای دانش آموختگانی که از وام صندوق رفاه استفاده کرده­اند و به صندوق مذکور بدهکار می­باشند در ذیل مندرجات گواهینامه موقت مبلغ بدهی و نحوه بازپرداخت آن قید خواهد شد.

۳-۶) پس از دریافت گواهینامه موقت فرد می­تواند درصورت تمایل با مراجعه به امور دانش آموختگان واحد نسبت به دریافت کارنامه ممهور شده اقدام نماید.

مدارک لازم جهت صدور دانشنامه المثنی

نرخ تعرفه صدور مدرک المثنی برابر بخشنامه برای بار اول ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (معادل یکصدوپنجاه هزارتومان) و برای بار دوم ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل هفتصد هزارتومان) می‌باشد. لذا با توجه به اینکه صدور مدرک المثنی در صورت مفقود شدن شرایط پیچیده‌ای دارد از دانش آموختگان گرامی تقاضا می‌شود در حفظ و نگهداری مدارک خود دقت لازم را بعمل آورند.

۴-۱) فرم تعهدنامه ( قابل دانلود از قسمت ” فرمها “)

۴-۲) فرم استشهاد محلی که حداقل به امضای ۳ نفر رسیده باشد و امضای یک نفر در دفترخانه اسناد رسمی مورد تاییدقرار گیرد. ( قابل دانلود از قسمت ” فرمها “)

۴-۳) نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در ۳ نوبت (هر ۲ هفته یکبار به هزینه شخصی متقاضی)(قابل دانلود از قسمت ” فرمها “)

۴-۴) فیش واریزی به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (معادل یکصدوپنجاه هزارتومان) به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی و برای بار دوم ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل هفتصد هزارتومان)

۴-۵)درخواست کتبی متقاضی جهت صدور مدارک

۴-۶) یک قطعه عکس ۴ × ۳ جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی

۴-۷) تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه

۴-۸) یک قطعه تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی(قابل تهیه از بانک ملی)

شرایط صدور مدرک المثنی برای مدارک آسیب دیده در حوادث

۵-۱)ارائه اصل مدرک آسیب دیده به واحد دانشگاهی که غیر قابل استفاده بودن آن به تایید واحد برسد.

۵-۲) درخواست صدور مدرک المثنی با ذکر علت آسیب دیدگی (دانشنامه المثنی)

۵-۳) فیش واریزی به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل یکصد هزارتومان) به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی

۵-۴) یک قطعه عکس ۴ × ۳ جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی

۵-۵) تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه

۵-۶) یک قطعه تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی(قابل تهیه از بانک ملی)

شرایط تغییر مشخصات شناسنامه­ ای دانش آموخته

در صورتیکه مشخصات شناسنامه­ای دانش آموخته به استناد رای دادگاه و سند رسمی اداره ثبت احوال تغییر نماید اصلاح مدرک برای دانش آموخته به شرح ذیل خواهد بود:

۶-۱) در صورتیکه دانشنامه برای دانش آموخته صادر نشده باشد واحد دانشگاهی می­تواند پس از اطمینان از تغییر مشخصات شناسنامه­ای دانش آموخته، دانشنامه را بدون هیچگونه هزینه­ای با مشخصات جدید صادر و به همراه تصویر برابر اصل شده رأی دادگاه و تمام صفحات شناسنامه برای تایید به سازمان مرکزی ارسال نماید.

۶-۲) در صورتیکه تغییرات شناسنامه­ای بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد دانش آموخته می­بایست مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (معادل یکصدو پنجاه هزار تومان) بابت صدور مدرک با مشخصات جدید به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی واریز و واحد دانشگاهی مدارک لازم را شامل دانشنامه، تمامی صفحات شناسنامه ، کارت ملی و فیش واریزی را جهت ابطال مدرک قبلی و تایید مدرک جدید (به همراه مدارک ذیل ) به سازمان مرکزی ارسال می نماید:

۶-۲-۱) درخواست کتبی متقاضی جهت صدور مدارک

۶-۲-۲) یک قطعه عکس ۴ × ۳ جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی

۶-۲-۳) تصویر کارت ملی وصفحه اول شناسنامه

۶-۲-۴) یک قطعه تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی(قابل تهیه از بانک ملی)

شرایط و مدارک لازم جهت دریافت مدرک تحصیلی‌ دانش آموخته

دانش آموختگان می­توانند با مراجعه به صفحه شخصی خود در سایت واحد از روند صدور مدرک تحصیلی مطلع گردند.

به استناد بند ۱۷ بخشنامه شماره ۱۶۲۱۳۱/۳۴ مورخ ۸۹/۴/۳۱ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تحویل مدرک دانش آموختگی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریز نمرات تنها به فرد دانش آموخته و یا کسانی که از دانش آموخته وکالت نامه رسمی به همراه داشته باشند امکان پذیر است.

۷-۱) گواهینامه موقت: در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی) با مراجعه به قسمت امور دانش آموختگان واحد در ساعات اداری ، دریافت گواهینامه موقت امکان پذیر می­باشد.

۷-۲) دانشنامه: در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت و کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی) با مراجعه به قسمت امور دانش آموختگان واحد در ساعات اداری ، دریافت دانشنامه امکان پذیرمی باشد.

۷-۳) ریزنمرات: دانش آموختگان گرامی می­توانند در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه و کارت ملی) با مراجعه به قسمت امور دانش آموختگان واحد در ساعات اداری جهت دریافت ریزنمرات خود اقدام نمایند.

لازم بذکر است دریافت ریز نمرات تایید شده توسط سازمان مرکزی در صورت درخواست دانش آموخته و پرداخت هزینه میسر بوده و در صورت تمایل به دریافت کارنامه تحصیلی می­توانید با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه به امور دانش آموختگان واحد مراجعه فرمایید.

محل فعلی دریافت مدارک دانش آموختگی : ساختمان فنی مهندسی طبقه همکف شرقی

شرایط دریافت مدرک مشمولین

مشمولان نظام وظیفه طبق بخشنامه شماره ۱۹۸۹۲۶/۴۳ مورخ ۸۷/۶/۲۳ در صورت داشتن شرایط زیر می توانند جهت دریافت مدرک مراجعه نمایند:

۸-۱) دارندگان کارت پایان خدمت

۸-۲) دارندگان کارت معافیت

۸-۳) گواهی صادره از نیروی نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

۸-۴) گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت

۸-۵) گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر با ذکر معافیت تحصیلی تایید شده توسط سازمان نظام وظیفه عمومی

۸-۶ ) برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون مهر غیبت و دارای اعتبار

۸-۷) گواهی­های صادره از سازمان وظیفه عمومی مبنی بر اینکه ذینفع حایز شرایط دریافت یکی از معافیت­ها یا کارت پایان خدمت می­باشد.

نکات مهم

۹-۱) به استناد بند ۱۷ بخشنامه شماره ۱۶۲۱۳۱/۳۴ مورخ ۸۹/۴/۳۱ سازمان مرکزی، تحویل مدرک دانش آموختگی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریزنمرات تنها به فرد دانش آموخته و یا کسانی که از دانش آموخته وکالتنامه رسمی به همراه داشته باشند امکان پذیر است.

۹-۲) برای دریافت دانشنامه لازم است اصل گواهینامه موقت مسترد گردد.

۹-۳) دانش آموختگان مشمول مقطع دکتری برابر بند ۴ بخشنامه شماره ۱۹۸۹۲۶/۴۳ مورخ ۸۷/۶/۲۳ در صورت ارایه گواهی اشتغال به خدمت از یگانهای نظامی و انتظامی مدرک آنان به واحد بورسیه کننده ارسال می­گردد.

۹-۴) به دانش آموختگانی که از وام بلند مدت استفاده کرده­­اند گواهینامه موقت تحویل می­گردد، اما تحویل دانشنامه منوط به تسویه حساب وام(اعم از وام صندوق رفاه واحد و یا وام وزارت علوم تحقیقات و فناوری) می­باشد.

۹-۵) پاسخ به هرگونه استعلام تنها با ارسال تصویر مدرک ارایه شده به سازمان، ارگان و یا دانشگاه مربوطه امکانپذیر می­باشد درصورت عدم ارسال تصویر مدرک، تاییدیه تحصیلی صادر نمی­ گردد.

۹-۶) پشت نویسی عکسها باعث مخدوش شدن آنها نشود.

۹-۷) جهت تایید ترجمه دانشنامه و ریزنمرات به معاونت دانشجویی و فرهنگی (اداره کل دانش آموختگان)سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس انتهای بزرگراه شهید ستاری – سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی – بلوک ۱ طبقه اول مراجعه نمایید.

۹-۸) افراد متعهد به غیر از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی لازم است در زمان دانش آموختگی آدرس دقیق محل مورد نظر خود را به همراه کدپستی ارایه نمایند در صورت عدم ارایه آدرس ارسال مدارک امکان پذیر نمی­ باشد.

دانلود مدارک جهت دانش آموختگان مقطع کاردانی و کارشناسی
دانلود مدارک جهت دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد

دانلود مدارک جهت دریافت ریز نمرات تایید شده (قابل ترجمه)

دانلود فرمهای مفقودی مدرک پایان تحصیلات

اداره دانش آموختگان

مسئول امور دانش آموختگان 

خانم /آقای:

آخرین مدرک:

تلفن: ۶۵۴۱۲۹۴۸-۰۲۱