موضوع بخشنامه

تاریخ بخشنامه

آیین نامه جدید طرحهای پژوهشی

۹۴/۵/۱۹

دستورالعمل تدوین گزارش نهائی طرح  پژوهشی

۹۲/۱۱/۶

حق  الزحمه داوری طرح  پژوهشی

۹۲/۱۰/۳۰

بخشنامه تعهد ارائه مقاله برای طرح های پژوهشی

۹۲/۸/۱۱

بخشنامه حمایت ازطرح ها،مقالات و پایان نامه

۹۲/۶/۲۱

ارسال یک نسخه پایان نامه و گزارش نهایی طرح پژوهشی به مرکز اسناد و کتابخانه ملی 

۹۲/۴/۱

 اجرای بخشنامه ۷۳-۳۱۱۸۰۵ تعهد مجری ارائه مقاله درمجلاتISI

۹۲/۲/۳۰

بررسی گزارش نهایی و خروجی طرح ها

۹۲/۲/۲۵

منشور اخلاقی

۹۱/۴/۱۴

سخنرانی  مربوط به  ارائه نتایج طرح های پژوهشی

۹۱/۳/۳۱

آیین نامه ها و بخشنامه های تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکترا)

امتیاز ویژه برای حمایت از انتشارمجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۴/۹/۱۸

بخشنامه کد پایان نامه دانشجویان مهمان

۹۴/۷/۲۳

دستورالعمل ساماندهی چگونگی پرداخت شهریه و سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۹۴/۷/۲۲

بخشنامه تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگان

۹۴/۶/۲۱

آیین نامه پسا دکترا دانشگاه آزاد اسلامی

۹۳/۹/۲

جدول حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی درسال۹۴

۱۳۹۴

جدول حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی درسال۹۳

۱۳۹۳

استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیئت علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۹۳/۳/۲۵

آیین نامه تعدادمجازراهنمایی ومشاوره پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد, دکترای حرفه ای ورساله های دکترای تخصصی

۹۳/۳/۱۵

بخشنامه حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

۹۳/۱/۲۵

بخشنامه اخذ مجوز از دانشگاه مبدأ برای اعضای هیئت علمی

۹۲/۱۲/۱۷

چگونگی اجرای بخشنامه ۳۲۵۶۸۱ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲

۹۲/۱۱/۳۰

تفاهم نامه پژوهشی با اساتید راهنمای خارج از دانشگاه

۹۲/۱۱/۲۶

شیوه نامه نحوه محاسبه حق‌الزحمه راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد، دکترای حرفه‌ای و رساله‌های دکترای تخصصی

۹۲/۱۰/۲۲

بخشنامه چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای ورساله دکتری تخصصی

۹۲/۱۰/۲۲

بخشنامه حق الزحمه استادان راهنما،مشاوروداورپایان نامه های کارشناسی ارشد ،دکترای حرفه ای ورساله های دکتری تخصصی

۹۲/۱۰/۲۲

بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج ازپایان نامه ها ورساله ها

۹۲/۹/۹

بخشنامه استادداورپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای

۹۲/۸/۱۲

بخشنامه مشاوروداورممتحن (خارجی)پایان نامه های کارشناسی ارشدورساله های دکتری

۹۲/۵/۲۴

بخشنامه ارسال یک نسخه ازپایان نامه های دانشجویان وطلاب وگزارش نهایی طرح های پژوهشی به مرکزاسنادوکتابخانه ملی ایران

۹۲/۴/۱

نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها

۹۲/۲/۱۲

عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر

۹۱/۷/۲

امتیاز ویژه برای حمایت از انتشارمجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۴/۹/۱۸

فرمها و بخشنامه های مربوط به دکتری پژوهش محور

بخشنامه نحوه ثبت نام و انتخاب واحدهای  پایان نامه  دانشجویان دکتری پژوهش محور

۹۵/۴/۱

بخشنامه تکمیلی پذیرفته شدگان دوره دکتری پژوهش محور

۹۴/۱۰/۵

دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور

۹۴/۷/۱۵

قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی  دکتری تخصصی پژوهش محور

۹۳/۱۰/۱۷

بخشنامه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور ازنیمسال تحصیلی  ۹۴-۹۳

۹۳/۷/۲

اجرای آیین نامه دوره دکتری پژوهش محور

۹۳/۳/۲۸

آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور ( با آزمون و بدون آزمون )

۹۳/۲/۱۰

فرم درخواست دکتری پژوهش محور

 آیین نامه ها و بخشنامه های انتشار کتاب و مجلات

بخشنامه نحوه اختصاص اعتبار تشویقی، پژوهانه و پرداخت حق الزحمه  مسئولان و هزینه های مجلات

۹۴/۳/۲۴

به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتبار

۹۴/۴/۸

شیوه نامه انتشار کتابهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامی- قسمت اول

۹۳/۵/۲۶

شیوه نامه انتشار کتابهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامی- قسمت  دوم

۹۳/۵/۲۶

تمدید قرارداددانشگاه آزاد اسلامی و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)

۹۳/۴/۱۶

بخشنامه برگزاری بیست ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران

۹۲/۸/۸

بخشنامه استفاده ازتجهیزات سازمان چاپ وانتشارات دانشگاه

۹۲/۵/۱

بخشنامه چاپ وارسال منظم نشریات علمی

۹۲/۴/۴

بخشنامه درخصوص ابلاغ لیست مجلات علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور

۹۲/۴/۴

بخشنامه ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری

۹۲/۳/۱۱

بخشنامه درخصوص ابلاغ آیین نامه جدید ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی گروه پزشکی به پیوست لیست مجلات علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور

۹۲/۲/۲۹

بخشنامه اعلام فهرست نشریات

۹۲/۲/۲۱

بخشنامه شیوه نامه تشکیل شورای سیاستگذاری و نظارت سازمان چاپ وانتشارات

۹۲/۲/۳

نظارت مسئولین واحد ها برچاپ منظم مجلات

۹۱/۱۲/۱۹

استانداردسازی مجلات

۹۱/۱۱/۱۵

ممنوعیت شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانسهای بین المللی به صورت پوستر

۹۱/۳/۳۱

آیین نامه جدید تعیین اعتبار نشریات علمی کشور مصوب ۸ بهمن ماه  ۱۳۹۰

۹۰/۱۱/۸

اطلاعیه انتشار نشریه بصورت الکترونیکی

۹۱/۱۱/۳

بخشنامه اخذ رتبه  مجله از وزارت علوم، تحقیقات و وزارت بهداشت و درمان

۸۹/۹/۱۵

آیین نامه نمایه سازی استنادی نشریات معتبر علمی در  ISC

۸۷/۱۱/۳۰

آئین نامه تشویق کتاب

۸۶/۱۲/۸

آئین نامه حق الزحمه تالیف-ترجمه و داوری کتاب

۸۶/۱۰/۵

حق الزحمه داوری مقالات غیرفارسی

۸۶/۹/۲۶

حق الزحمه داوری مقالات

۸۶/۹/۲۴

طرح توجیهی درخواست انتشار مجله

اساسنامه مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 آیین نامه ها و بخشنامه های تشویقی مقالات و شرکت در کنفرانسها

بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۵/۰۱/۲۵

امتیاز ویژه برای حمایت از انتشارمجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۴/۹/۱۸

بخشنامه فهرست کنفرانسهای بین المللی معتبر خارج از کشور

۹۴/۹/۴

فهرست کنفرانسهای بین المللی معتبر خارج از کشور

۹۴/۹/۴

متمم آیین نامه تشویق مقالات

۹۳/۹/۱

آیین نامه شرکت اعضای هیئت علمی در همایشهای  بین المللی معتبر خارجی

۹۳/۲/۲۴

متمم بخشنامه شماره ۸۷/۳۵۲۶۷۶ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاداسلامی

۹۳/۰۲/۱۰

آئین نامه جدید تشویق مقالات

۹۲/۱۰/۲۲

بخشنامه زمان بندی و نحوه ارسال گزارش های سه ماهه جایزه مقالات علمی

۹۲/۰۶/۲۰

بخشنامه به روزرسانی فهرست نشریات نامعتبر

۹۲/۰۶/۱۶

بخشنامه حذف حداقل انتظارات ازاعضای هیات علمی در تشویق مقالات علمی

۹۲/۰۵/۲۴

آئین نامه تشویق مقالات

۹۰/۱۰/۱۹

متمم بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانسهای خارجی

۹۰/۰۸/۰۱

فرصت مطالعاتی داخلی

۸۹/۱۲/۲۵

کنفرانسهای داخلی

۸۹/۱۲/۰۱

آئین نامه کرسی های نظریه پردازی

۸۹/۰۶/۰۹

آیین نامه شرکت در کنفرانسهای خارجی

۸۹/۴/۹

بخشنامه های مراکز تحقیقاتی

بخشنامه حقوق و مزایای رئیس مرکز تحقیقاتی

۱۳۹۲/۱۱/۹

آیین نامه جدید ایجاد مراکز تحقیقاتی

۱۳۹۴/۱۱/۲۶

بخشنامه های دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 آیین نامه ها، قوانین و مقررات  وزارت علوم تحقیقات و فناوری